วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฏิบัติการสร้างเวบบล๊อกเพื่อมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ศิลปะคือชีวิต ศิลปะเป็นเหมือนดังเช่นพรของพระเจ้า ศิลปะสร้างสรรค์โลกให้มีสีสัน
มากว่าที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น: